Co warto wiedzieć o prawie?Kilka podstawowych faktów i porady - Nasze prawo

radca prawny Sosnowiec

Wymagania zawodowe dla adwokatów

Adwokat może wykonywać swój zawód w zespoÅ‚ach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych). Kandydat na adwokata musi ukoÅ„czyć wyÅ

Dodane: 12-07-2016 05:05
Co warto wiedzieć o prawie?Kilka podstawowych faktów i porady - Nasze prawo radca prawny Sosnowiec
¼sze studia prawnicze, odbyć aplikacjÄ™ adwokackÄ…, tj. praktykÄ™ w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadajÄ…ce tytuÅ‚ naukowy profesora lub stopieÅ„ naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie prawa sÄ… zwolnieni z koniecznoÅ›ci odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 7 tys. adwokatów.


Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adwokat


Porada prawnika ? kiedy warto o nia poprosić?

W życiu zdarzają się różne trudne sytuacje, które wymagają znajomości prawa. Oczywiście trudno jest na bieżąco śledzić zmiany w przepisach, co może w efekcie doprowadzić do strat finansowych. W sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba dowiedzenia swoich praw lub niewinności przed sądem zwracamy się o pomoc do prawnika, ale do specjalisty warto zwrócić się również podczas rozwodu, kiedy prowadzimy własną firmę i pewne kwestie budzą nasze wątpliwości, czy też ? kiedy musimy odzyskać należności od nierzetelnych kontrahentów. Niektóre osoby uważają, że wystarczy zaznajomić się a aktualnymi przepisami prawa, jednak tylko specjalista będzie w stanie udzielić wymiernej i wartościowej pomocy. Jako osoba z zewnątrz, oceni sytuację ?na chłodno? i zaproponuje najlepsze rozwiązania.


O roli mediatora

Mediator nie ma władzy podejmowania decyzji merytorycznych. Jego celem jest pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Jest osobą moderującą wspólną dyskusję stron, dążących do wypracowania wspólnego porozumienia.

W 1996 roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka wykształciła pierwszą grupę mediatorów na bazie metody Williama Lincolna, tj. Conflict Resolution & Research Institute, Washinton DC, która obecnie jest stosowana przez ponad 800 mediatorów pracujących w sprawach ze zlecenia sądu.


Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mediacje#Rola_mediatora© 2019 http://nasze-prawo.marica.lukow.pl/